Artroskopia

Zwichnięcia barku

Ciasnota podbarkowa

Stożek rotatorów

Artroza

Gdzie operujemy

O mnie

Kontakt

Impressum

Ciasnota podbarkowa (ang. Impingement-Syndrom [wd. Neer´a])
 
 
Stadium I
 
- mięśnie obręczy bez zmian
- nie wielkie zmiany kaletki maziowej                                                  terapia : bez operacji
 
 
Stadium II
 
- mieśnie obręczy bez zmian lub z naderwaniem ale nie całkowitym
- zmiany kaletki z fibrozą i opuchlizną
                                                                                                               terapia : z lub bez operacji
 
 
Stadium III
 
- chroniczne zmiany kaletki
- zerwanie mieśni obręczy
- zmiany radiologiczne
- zerwanie ścięgna mieśnia dwugłowego
- najcześciej po 40 roku życia
                                                                                                                terapia : operacja
 
 
 
 
 
 
 
Schemat : na niebiesko przyczep m. nadgrzebieniowego, nad nim na czerwono kaletka maziowa podbarkowa (bursa subacromialis) z bezpośrednim kontaktem z wyrostkiem barkowym. Kaletka podbarkowa eliminuje / redukuje  tarcie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie regionu pod wyrostkiem barkowym (acromion) który jest widoczny u góry, poniżej wyrostka znajduje się kaletka maziowa (bursa subacromialis) tu bez zmian.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaletka maziowa podbarkowa (bursa subacromialis) w stanie chronicznego zapalenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaletka podbarkowa w nagłym stanie zapalnym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwapnienie w kaletce podbarkowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwapnienie w przyczepie mieśnia nadgrzebieniowego (m.supraspinatus) na zdjęciu rentgenowskim
(biała plamka nad głowa kości ramiennej).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To samo zwapnienie na zdjęciu rezonansu magnetycznego ( czarna plamka nad glowa kości ramiennej).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Między wyrostkiem barkowym (acromion) a wyrostkiem kruczym (processus coracoideus) przebiega więzadło kruczo-barkowe (lig.coracoacromiale), tu pokazana jest prawa strona od przodu. Często są widoczne zmiany w przyczepie więzadła do wyrostka barkowego ze zwapnieniem, które pomniejsza region podbarkowy i prowadzi do symptomów ciasnoty podbarkowej. Operacja tzw. dekompresja polega na usunięciu tych zmian endoskopowo lub otwarcie ( Neer opisał metodę otwartej operacji w 1972 roku).
 
 
 
 
 
 
 
Na tym zdjeciu widoczne są wielkie zmiany wyrostka barkowego ze zwapnieniem w regionie przyczepu więzadła kruczo-barkowego i zmiany obojczyka w regionie stawu barkowo-obojczykowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany prawego wyrostka barkowego z mocnym więzadłem kruczo-barkowym (lig. coracoacromialis), patrzymy od tyłu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrostek barkowy po tzw. dekompresji ( zwapnienie i przyczep więzadła kruczo-barkowego zostały usunięte).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany radiologiczne w stawie barkowo-obojczykowym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artroskopowa operacja stawu obojczykowo-barkowego przy zmianach artrotycznych : poszerzenie przestrzeni między obojczykiem i wyrostkiem barkowym.
 

[Artroskopia ] [Zwichniecia barku] [Ciasnota podbarkowa] [Stozek rotatorów] [Artroza ]